Waarom Ventileren?
6 januari 2015
Verwarmen met pellets
9 maart 2015
Alles bekijken

Alternatieve verwarming is milieuvriendelijk

Aardgas, steenkool, en aardolie werden miljoenen jaren geleden gevormd en bestaan voor een groot deel uit koolstof. Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen wordt het koolstof dat reeds miljoenen jaren onder de grond heeft vastgezeten vrij gelaten in de atmosfeer samen met nog andere chemische stoffen. Deze toevloed van schadelijke gassen heeft zure regen en het broeikasteffect tot gevolg.

Zowel in Nederland als in Belgie bestaan er subsidies voor eigenaars van woningen die gebruik maken van bio-energie of groene energie. Zo kan men een premie krijgen indien men een deel van zijn energieverbruik haalt uit zonnepanelen. Aangezien de wetsvoorstellen en maatregelen snel veranderen kunnen we hier geen opsomming maken van de huidige subsidiemogelijkheden. U kan steeds kontakt opnemen met uw plaatselijke gemeentebestuur of met de overheid om de actuele stand van zaken te weten te komen over subsidies voor groene energie of bio-energie.

 

Comments are closed.